Nadzór budowlany!

Przeglądy stanu technicznego domów to budowlane elementy.

Nasza renomowania firma ( link ), poleca rozwiązania polegające na przeglądzie instalacji i domów budowlanych, które są podatne na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych oraz normalnych efektów użytkowania nieruchomości. Właściciel bądź zarządca budynku może połączyć przegląd pięcioletnie oraz coroczny domów budowlanych, jeśli w danym roku kalendarzowym ciąży na nim obowiązek przeprowadzenia kontroli. Jeżeli w danym pomieszczeniu znajduje się klimatyzacja a osoba która jest właścicielem robi przeglądy stanu technicznego domów to budowlane elementy powinno się zbadać efektywność energetyczną urządzeń chłodniczych raz na pięć lat.

Trochę tego jest?

Ale od tego również jesteśmy by o wszystkim pamiętać i robić sprawnie przeglądy budowlane!

Przeglądy budowlane – techniczne,

roczne

dla budynków o pow. użytkowej 4000÷4500m²

0,32÷0,30 zł/1m²

dla budynków o pow. użytkowej 4500÷6000m²

0,30÷0,25 zł/1m²

dla budynków o pow. użytkowej 6000÷8500m²

0,25÷0,20 zł/1m²

dla budynków o pow. użytkowej 8500÷10000m²

0,20÷0,18 zł/1m²

dla budynków o pow. użytkowej powyżej 10000m²

≤ 0,18 zł/1m²